Notiser i søndagsbladet 31. august

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

Prestemøte på Mariaholm 1. – 4. september. Ingen 18:00-messe tirsdag 2. og onsdag 3. september

Husk Barnas dag 7. september

Familiekoret har sin først øvelse mandag 1. september kl 17:30

Kirkekoret har sin første øvelse onsdag 3. september.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har sitt første møte tirsdag 2. september. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00