Høstens katekese for barn og ungdommer

Vi trenger kateketer til førstekommunionsforberedelse.
Hvem i St. Hallvard menighet kan ta ansvar for å forberede en gruppe 3. klassinger til førstekommunionen deres? Vi trenger to personer som har lyst til å møte barna, ønsker å bidra til trosformidlingen og som kan påta seg denne viktige og givende oppgaven. Førstekommunionsforberedelsen vil skje i samarbeid med presten. Ta kontakt med Angelika for mere informasjon, gjerne så snart som mulig.

Katekese for 1. klasse:
Alle barn som går i 1. klasse i år er velkommen til katekesen for 1. klassinger!
Tid: Hver første søndag i måneden etter familiemessen, dvs. fra kl 12-13
Sted: lille menighetssal i 2. etasje.
Oppstart: søndag 7. september. Informasjonsmøte for foreldre og barn kl 12,
etterfulgt av barneteater i forbindelse med Barnas Dag.
Velkommen!

Katekese 2.-7. klasse:
Alle barn som går i 2.-7. klasse er velkommen til katekesen i St. Hallvard.
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: 2.-5. klasse: på Tøyen skole (det blir hengt opp skilt i skolegården)
6.-7. klasse: i St. Hallvard (se skilt)
Alle har fått tilsendt informasjon som også er å finne på menighetens nettsider.
Vel møtt!

Konfirmantundervisning 2013/2014

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden, kl 10-14
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klassinger har undervisning onsdag/torsdag annenhver uke og velger selv om de vil komme på onsdager eller torsdager. Klokkeslett: 16.30-18.30
Oppstart: onsdag 10. og torsdag 11. september
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal
Velkommen!