Notiser i søndagsbladet 7. september

Menighetskontoret har åpningstid fra kl 09:00 til 15:00 alle hverdager

Hva er kristen tro? Innleder: Biskop Bernt Eidsvig, 8. september: kl 19:00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29,

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Neste gang 15. september

Kirkekoret har øvelse onsdager etter 18:00-messen.

Mariaforeningen – felles forening for St. Olav og St. Hallvard menigheter har møte første tirsdag i måneden. Messe i St. Olav domkirke kl 18:00

Vi trenger flere grupper som kan arrangere kirkekaffe søndag etter 11-messen. Skriver dere opp på listen som henger i menighetssalen. Eller meld fra til menighetskontoret.