Katekese for 2. til 7. klasse starter lørdag 13. september

Katekese2.-7. klasse:

Alle barn som går i 2.-7. klasse er velkommen til katekesen i St. Hallvard.
Oppstart : lørdag 13. september
Oppmøte: Alle møter opp i menighetssalen kl 10.
Vi starter med velkomst i menighetssalen og foreldremøte i de enkelte gruppene. Vel møtt!

Vi trenger flere kateketer:

Vi trenger kateketer til førstekommunionsforberedelse.
Hvem i St. Hallvard menighet kan ta ansvar for å forberede en gruppe 3. klassinger til førstekommunionen deres? Vi trenger to personer som har lyst til å møte barna, ønsker å bidra til trosformidlingen og som kan påta seg denne viktige og givende oppgaven. Førstekommunionsforberedelsen vil skje i samarbeid med presten.
Ta kontakt med Angelika for mere informasjon, gjerne så snart som mulig.