Ansatte

Anne Marie Riiser

Menighetssekretær

Xavier Fourny

Organist / kantor

Huyen Nguyen

Katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider
23 30 32 00
489 57 391 (mobil)

Frode Eidem

Regnskapsfører (20% stilling)

Helga Haaß-Männle

Medlemsarkivar

Sr. Natanaela Hess

Sakristan (42% stilling)

Christy Reginold Lawrence

Vaktmester

Beata Wasyluk

Rengjøring og husholdning