Informasjonshefte


Dette informasjonsheftet om St Hallvard menighet ble utgitt våren 2010.
Det fins på fem språk, som kan lastes ned som pdf-filer
(på ca 7 MB).

Last ned dokumentet på:
Norsk
Polsk
Engelsk
Tysk
Fransk