Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2018?

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 18.45 – 20.15 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.).

Alle par må (etter hvert, avhengig av når de skal gifte seg) sørge for å skaffe dåpsattest (for katolikker kan den ikke være eldre enn 6 måneder) og sivilstandsbekreftelse for begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 08 00 00). Man trenger også prøvingsattest fra Folkeregisteret – se informasjon om det her.

Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134, husk å skriv “Ekteskapskurs” og deres navn i “gjelder”-feltet.

Påmelding til menighetskontoret, tlf: 23 30 32 00 – E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

KURSDATOER vår 2018:  Kurset går over fem mandagskvelder fra kl. 18:30 til ca. kl. 20:00 følgende datoer:
15. januar, 29. januar, 12. februar, 26. februar og 12. mars.

 

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.

P. Myron Kuspys

epost: myron.k.m@gmail.com

Mobil 404 36 427

Carlo Le Hong Phuc

Mobil: 458 73 584

Epost: Carlo.hong.phuc@katolsk.no

 

Modul 1: Feiringen av det kristne mysterium: Den sakramentale frelseordning.

 • Tegn på Guds nærhet, Jesus – Guds sakrament for oss
 • Kirken som sakrament, og dens sakramenter
 • Møte i tro
 • Gud handler i mennesket
 • Trosfellesskapets feiring

Modul 2: De kristne ekteskap

 • Guds nærhet i menneskelig kjærlighet «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34)
 • Feiringen av ekteskapet
 • Samtykket til ekteskap
 • Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse

Modul 3: Virkningene av ekteskapets sakrament

 • Ekteskapsbåndet
 • Ekteskapssakramentets nåde

Modul 4: Den ekteskapelige kjærlighets gode og utfordringer

 • Ekteskapets enhet og uoppløselighet
 • Trofasthet i ekteskapet
 • I fruktbarhetens tjeneste
 • Huskirken

Modul 5: Bryllup

 • Vielsesritualet
 • Bryllupsliturgien
 • Praktiske opplysninger: Skjema for ekteskap, papirer som trengs i forbindelse med ekteskap