Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2018 – 2019?

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk, må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene – senest fire måneder før vielsen finner sted – enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra ca kl. 18.45 – 20.15. Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.

Alle par må sørge for å skaffe dåpsattest. For den katolske part må utskriften av dåpsattesten ikke være eldre enn 6 måneder. Man må også skaffe tilveie sivilstandsbekreftelse for begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 08 00 00). Man trenger også prøvingsattest fra Folkeregisteret – se informasjon om det her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/

Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134. Penger kan også overføres med vipps til «St. Hallvard menighet» eller til 12124. Husk å merke innbetalingen «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret, tlf: 23 30 32 00 – E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Ekteskapskurs på norsk begynner 24. september. De neste kursdagene blir 8. og 22. oktober samt 5. og 26. november 2018.

22. oktober vil det holdes et informasjonsmøte for de som ønsker ekteskapskurs på polsk.

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.

Ansvarlig for kurset:
p. Myron Kuspys
epost: myron.kuspys@katolsk.no
Mobil 404 36 427

Modul 1: Feiringen av det kristne mysterium: Den sakramentale frelseordning.

 • Tegn på Guds nærhet, Jesus – Guds sakrament for oss
 • Kirken som sakrament, og dens sakramenter
 • Møte i tro
 • Gud handler i mennesket
 • Trosfellesskapets feiring

Modul 2: De kristne ekteskap

 • Guds nærhet i menneskelig kjærlighet «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34)
 • Feiringen av ekteskapet
 • Samtykket til ekteskap
 • Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse

Modul 3: Virkningene av ekteskapets sakrament

 • Ekteskapsbåndet
 • Ekteskapssakramentets nåde

Modul 4: Den ekteskapelige kjærlighets gode og utfordringer

 • Ekteskapets enhet og uoppløselighet
 • Trofasthet i ekteskapet
 • I fruktbarhetens tjeneste
 • Huskirken

Modul 5: Bryllup

 • Vielsesritualet
 • Bryllupsliturgien
 • Praktiske opplysninger: Skjema for ekteskap, papirer som trengs i forbindelse med ekteskap