Ekteskapsforberedende kurs

Ekteskapskurs i St. Hallvard menighet på norsk

Går du med gifteplaner i 2017- 2018?

Alle som har tenkt å gifte seg katolsk må gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen finner sted, enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

Våre ekteskapsforberedende kurs i St. Hallvard menighet går fortløpende gjennom året. Kurset går over fem kvelder fra kl. 18.45 – 20.15 (Det er kveldsmesse i kirken kl. 18.00 som dere er invitert til å delta i.).

Alle par må (etter hvert, avhengig av når de skal gifte seg) sørge for å skaffe dåpsattest (for katolikker kan den ikke være eldre enn 6 måneder) og sivilstandsbekreftelse for begge parter (kontakt Skatteetaten tlf 80 08 00 00). Man trenger også prøvingsattest fra Folkeregisteret – se informasjon om det her.

Kurset koster kr. 500,- pr. par – som dekker alt kursmateriale. Beløpet kan betales med bankkort (vi har kortterminal) eller kontant eller overføres via nettbank til menighetens konto: 3000 22 49134, husk å skriv «Ekteskapskurs» og deres navn i «gjelder»-feltet.

Påmelding til menighetskontoret, tlf: 23 30 32 00 – E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

KURSDATOER høsten 2017:
3. oktober, 10. oktober, 17. oktober, 24. oktober og 31. oktober  2017

Ekteskapskurs 2017

 

Et ekteskapsforberedende kurs har til hensikt å gi en klar og utvetydig presentasjon av Kirkens lære om ekteskapets sakrament. Kurset er i første rekke ment for katolikker men i og med at det inngås mange blandede ekteskap, er det et ønske å gi fyldig bakgrunnsinformasjon om hva Kirken mener og hvorfor den mener det. Kurset er derfor samtidig en mini innføring i katolsk tro vedrørende ekteskapet.

Kurset går over fem tirsdagskvelder fra kl. 18:30 til ca. kl. 20:00 i lille menighetsal. De aktuelle datoer er 3., 10., 17., 24. og 31. oktober. Kursavgift pr. par kr 500 dekker kursmateriell. Kursavgiften betales til 3000.22.49134 og merkes ekteskapskurs høst 2017 og deltagers navn.

 1. Carlo Le Hong Phuc

Mobil: 458 73 584

Epost: Carlo.hong.phuc@katolsk.no

 

Modul 1: Feiringen av det kristne mysterium: Den sakramentale frelseordning.

 • Tegn på Guds nærhet, Jesus – Guds sakrament for oss
 • Kirken som sakrament, og dens sakramenter
 • Møte i tro
 • Gud handler i mennesket
 • Trosfellesskapets feiring

Modul 2: De kristne ekteskap

 • Guds nærhet i menneskelig kjærlighet «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34)
 • Feiringen av ekteskapet
 • Samtykket til ekteskap
 • Blandede ekteskap og ulikhet i gudsdyrkelse

Modul 3: Virkningene av ekteskapets sakrament

 • Ekteskapsbåndet
 • Ekteskapssakramentets nåde

Modul 4: Den ekteskapelige kjærlighets gode og utfordringer

 • Ekteskapets enhet og uoppløselighet
 • Trofasthet i ekteskapet
 • I fruktbarhetens tjeneste
 • Huskirken

Modul 5: Bryllup

 • Vielsesritualet
 • Bryllupsliturgien
 • Praktiske opplysninger: Skjema for ekteskap, papirer som trengs i forbindelse med ekteskap