Katekese for barn

Katekese for 1. klasse

Barna er med i barnemessen kl 11.00 etterfulgt av katekese i lille menighetssal.

Les informasjonsbrev fra juni 2016: invitasjonsbrev til 1. klasse – og påmeldingsskjema for 1. klasse

SKOLEÅRET 2016/17:

2016: 4. september (Barnas dag), 2. oktober, 6. november, 4. desember

2017: 8. januar (Hellig-tre-kongers-fest), 5. februar, 5. mars, 2. april, 7. mai, lørdag 10. juni (Katekeseavslutning sammen med 2.-7. klasse)

Katekese for 2. til 7. klasse

Katekesen begynner kl 10.00 og avsluttes etter messen, ca. kl 14.00. Kateketesemessen begynner ca. kl 13.00. 2. og 3. klasse skal forberede seg til sin første hellige kommunion. 8. klasse deltar også i katekesemessen sammen med 2. til 7. klasse

Foreldre og foresatte til barn i 2. og 3. klasse vil få tilsendt eget brev med mer informasjon. Har du ikke mottatt brev innen slutten av juni, vær vennlig å si fra til menighetskontoret.

Vi bruker både lokaler i St. Hallvard og noen klasserom på Tøyen skole.

Les informasjonsbrev fra juni 2016: invitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasse og påmeldingsskjema for 2. og 3. klasse.
Les også invitasjonsbrev til 4.-7. klassepåmeldingsskjema for 4.-7. klasse

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2016-17 for 2. til 7. klasse:
2016: 10. september – 15. oktober – 12. november – 10. desember
2017: 14. januar – 11. februar – 11. mars –  1. april (ikke 3. kl) – 22.-23. april (helgetur for 3. kl) – 20. mai – 10. juni (katekeseavslutning)

NB!
Foreldre til 2. og 3. klasse er innkalt til foreldremøte søndag 21. august etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Lørdag 11. mars er det foreldremøte om førstekommunion 2017 for 3. klasse foreldre. Møtet finner sted kl.10.30 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard, etter at barna har blitt levert til katekese på Tøyen skole.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 27. mai 2017.

Første samling er lørdag 10. september. Vi starter katekeseåret med felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar følge med sine kateketer til de enkelte undervisningsrommene.