Katekese for barn

Katekese for 1. klasse

Barna er med i barnemessen kl 11.00 etterfulgt av katekese i lille menighetssal.

Les informasjonsbrev som sendes ut august 2017: invitasjonsbrev til 1. klasse – og påmeldingsskjema for 1. klasse

SKOLEÅRET 2017/18:

2017: 3. september (Barnas dag), 1. oktober, 5. november, 3. desember

2018: 7. januar (Hellig-tre-kongers-fest), 4. februar, 4. mars, 1. april (UTGÅR pga påske!), 6. mai, lørdag 9. juni (Katekeseavslutning sammen med 2.-7. klasse)

Katekese for 2. til 7. klasse

Katekesen begynner kl 10.00 og avsluttes etter messen, ca. kl 14.00. Kateketesemessen begynner ca. kl 13.00. 2. og 3. klasse skal forberede seg til sin første hellige kommunion. 8. klasse deltar også i katekesemessen sammen med 2. til 7. klasse

Foreldre og foresatte til barn i 2. og 3. klasse vil få tilsendt eget brev med mer informasjon. Har du ikke mottatt brev innen slutten av august, vær vennlig å si fra til menighetskontoret.

Vi bruker både lokaler i St. Hallvard og noen klasserom på Tøyen skole.

Les informasjonsbrev som sendes ut august 2017: invitasjonsbrev til 2. klasseinvitasjonsbrev til 3. klasse og påmeldingsskjema for 2. og 3. klasse.
Les også invitasjonsbrev til 4.-7. klassepåmeldingsskjema for 4.-7. klasse

KALENDER FOR SKOLEÅRET 2016-17 for 2. til 7. klasse:
2017: 9. september – 14. oktober – 11. november – 9. desember
2018: 13. januar – 10. februar – 10. mars –  7. april (ikke 3. kl) – 14.-15. april (helgetur for 3. kl) – 5. mai – 9. juni (katekeseavslutning)

NB!

Lørdag 10. mars er det foreldremøte om førstekommunion 2018 for 3. klasse foreldre. Møtet finner sted kl.10.30 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard, etter at barna har blitt levert til katekese på Tøyen skole.

Førstekommunion for 3. klasse er satt til lørdag 12. mai 2018.

Første samling er lørdag 9. september. Vi starter katekeseåret med felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar følge med sine kateketer til de enkelte undervisningsrommene, hvor det også vil være et lite infomøte for foreldre.