Katekese for konfirmanter

Elektronisk påmelding:
påmelding for 8. klasse
påmelding for 9. klasse

KONFIRMANTUNDERVISNING FOR 8. KLASSE – 2018-19

Konfirmantundervisningen i St. Hallvard går over to år. Konfirmantene må følge undervisningen begge år. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

8. klasse samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00.
NB! I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.

Se brev som ble sendt ut i august 2018: Se invitasjonsbrev

Se brev som ble sendt ut oktober 2018: Se påminnelsesbrev

Skoleåret 2018/2019 – samling kl.10-14 på følgende lørdager:

2018: 8. september – 13. oktober – 10. november – 8. desember

2019: 12. januar – 9. februar – 22.-24. mars (obligatorisk tur til Mariaholm) – 6. april – 11. mai

Første samling er lørdag 8. september. Vi starter katekeseåret med felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før ungdommene tar følge med sine kateketer til de menighetssalen hvor de skal ha undervisning. Her blir det også infomøte for foreldre, og anledning til å hilse på kateketene.

______________________

KONFIRMANTUNDERVISNING FOR 9. KLASSE – 2018/2019

(Dette er en fortsettelse på kurset i 8. klasse. Ungdommer som ikke gikk til undervisning i 8. klasse, kan også begynne i denne klassen, men da må de ha noen ekstratimer for å ta igjen det de gikk glipp av første året.)

Se brev som ble sendt ut i august 2018: Se invitasjonsbrev

Skoleåret 2018/2019 – samling kl.11-15 på søndager

Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de skal delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille menighetssal i 2. etasje.
NB! I tillegg kommer deltagelse i St. Hallvard Ungdomslag, SHUL.

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid)

2018:

 • August:
  • 26. august (oppstart)
 • September
  • 9. september (kun foreldremøte)
  • 16. september
 • Oktober:
  • 21. oktober
 • November:
  • Tur til Mariaholm 16. – 18. november
 • Desember:
  • 9. desember (+kirkekaffe til inntekt for Adventsaksjonen 2018)

2019:

 • Januar:
  • 13. januar
 • Februar:
  • 10. februar
 • Mars:
  • 10. mars
  • 24. mars (konfirmantprøve)
  • 31. mars (kun foreldremøte)
 • April:
  • 28. april (undervisning og ekstraordinært kurs/prøve)
 • Mai:
  • 26. mai (undervisning og skriftemål)
 • Juni:
  • Generalprøve onsdag 5. juni

NB!
Foreldre til 9. klasse er innkalt til foreldremøte søndag 9. september etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Konfirmasjon for 9. klasse er satt til 2. pinsedag mandag 10. juni 2019 kl.10.30 og kl.13.00, ved biskop Bernt Ivar Eidsvig.