Katekese for konfirmanter

KONFIRMANTKURS FOR 8. KLASSE – 2017-18

Konfirmantkurset i St. Hallvard går over to år. Konfirmantene må følge undervisningen begge år. Alle som er registrert i menigheten i denne aldersgruppen vil få eget brev. Har du ikke mottatt brev innen midten av august, vær vennlig å ta kontakt med menighetskontoret: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

8. klasse samles én lørdag hver måned fra kl 10.00 til kl 14.00. – N.B. I tillegg kommer deltagelse i søndagsmessene.
Se brev som sendes ut i august 2017: Se invitasjonsbrev – se påmeldingsskjema.

SKOLEÅRET 2017-18 – SAMLING KL. 10-14 FØLGENDE LØRDAGER:

2017: 9. september, 14. oktober, 11. november, 9. desember
2018: 13. januar, 10. februar, 16.-18. mars (obligatorisk tur til Mariaholm), 7. april, 5. mai

Første samling er lørdag 9. september. Vi starter katekeseåret med felles messe kl.10 i St. Hallvard kirke før barna tar følge med sine kateketer til de enkelte undervisningsrommene.

KONFIRMANTKURS FOR 9. KLASSE – 2017-18

(Dette er en fortsettelse på kurset i 8. klasse. Ungdommer som ikke gikk til undervisning i 8. klasse, kan også begynne i denne klassen, men da må de ha noen ekstratimer for å ta igjen det de gikk glipp av første året.)

Se brev som sendes ut i august 2017: Se invitasjonsbrev – se påmeldingsskjema.

SKOLEÅRET 2017-18 – SAMLING KL. 11-15 PÅ SØNDAGER.
Konfirmantene møter til høymessen kl.11 hvor de skal delta som lektorer og kirkeverter i messen, før de fortsetter med undervisning og fellesaktiviteter i lille menighetssal i 2. etasje.

(Med forbehold om datoendringer. Endring av datoer vil bli annonsert i god tid.)

2017:

 • August:
  • 27. august (oppstart)
 • September
  • 10. september (kun foreldremøte)
  • 17. september
 • Oktober:
  • 15. oktober
  • Torsdag 19. oktober (Messe med biskop Bernt for alle konfirmanter i Oslo)
 • November:
  • Tur til Mariaholm 17. – 19. november
 • Desember:
  • 10. desember (+kirkekaffe til inntekt for Adventsaksjonen 2017)

2018:

 • Januar:
  • 14. januar
 • Februar:
  • 11. februar
 • Mars:
  • 11. mars
  • 18. mars (konfirmantprøve, ikke 25. mars som tidligere annonsert pga palmesøndag)
 • April:
  • 8. april (kun foreldremøte)
  • 22. april (undervisning og ekstraordinært kurs/prøve)
 • Mai:
  • 13. mai (undervisning og skriftemål)
  • Generalprøve onsdag 16. mai

NB!
Foreldre til 9. klasse er innkalt til foreldremøte søndag 10. september etter høymessen. Møtet starter ca. kl.12 i lille menighetssal, i 2. etasje i St. Hallvard.

Konfirmasjon for 9. klasse 2. pinsedag mandag 21. mai 2018 kl.10.30 og kl.13.00.