St. Hallvard ministrantlag

Har du lyst til å være ministrant (altergutt/-jente) i St. Hallvard kirke? Vil du være med å bistå presten under feiringen av liturgiske handlinger – messefeiringen?

Ministrantgruppen i St. Hallvard kirke består i dag av 25 flinke gutter og jenter, og det er alltid plass til flere. Alle som har mottatt førstekommunion kan bli ministrant. Gruppen samles en gang i måneden, hovedsakelig på de lørdagene hvor det er katekese, for øving og sosialt samvær. Oppmøte kl.12.30 i kirken/sakristiet.

Ta gjerne kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen
på mobil 41531615 eller epost hung0047@gmail.com

Datoer skoleåret 2016/2017
2016:
 15. oktober – 12. november – 10. desember
2017: 14. januar – 11. februar – 11. mars –  1. april – 20. mai