Nesodden – Skoklefall kirke

Skoklefall kirke

På Nesodden feirer St Hallvard menighet messe hver 1. og 3. søndag hver måned kl 13.30.

Catholic masses are celebrated every second Sunday at Skoklefall church, Nesodden.

Datoene for messene i Skoklefall kirke søndager kl 13.30 i 2016 og 2017:

(ikke 7/8) 21. august
4. september og 18. september
2. oktober og 16. oktober
6. november og 20. november
4. desember og 18. desember + julaften 24. desember kl 23.15
(ikke 1/1) 15. januar
5. februar og 19. februar
5. april og 19. mars
2. april og 16. april (påskedag)
7. mai og 21. mai
4. juni og 18. juni

(Ingen messer i juli måned)

—————- FRA BREV SENDT TIL KATOLIKKENE PÅ NESODDEN SOMMEREN 2016 ————

KATOLSKE MESSER PÅ NESODDEN – SKOKLEFALL KIRKE

Vi sender dette informasjonsbrevet til katolikker bosatt på Nesodden. Prester fra St Hallvard menighet feirer katolsk messe i Skoklefall kirke hver 1. og 3. søndag i måneden kl 13.30, vi vil gjerne oppfordre enda flere til å komme til disse messene.

Catholic masses are celebrated every second Sunday at Skoklefall church, Nesodden. If you do not understand English, please contact St Hallvard parish in Oslo for more information, telephone: 23 30 32 00, email: oslo-st.hallvard@katolsk.no

Vi vet at noen av dere ofte reiser inn til Oslo til messe – der det er mange messer hver søndag, på flere språk. Det er man selvsagt fri til å gjøre, men det er også verdifullt om man noen søndager prioriterer den lokale messen. Noen av dere er også nye i Norge og/eller på Nesodden, og vet kanskje ikke om de katolske messene her.

Av og til har man også bruk for spesielle tjenester fra kirken, som barnedåp (da er det vanlig å ha barnedåp i søndagsmessene i Skoklefall kirke), barnas forberedelse til førstekommunion (her kan forberedelsen knyttes til søndagsmessene på Nesodden, slik at barna ikke trenger å reise inn til Oslo) eller konfirmasjon, eller man ønsker å skrifte. Noen ganger er katolikker syke eller dødende, da kommer vi prester gjerne på besøk hjem eller til sykehjem eller sykehus.

Ta kontakt med menighetskontoret ang. slike ting:
Tlf: 23 30 32 00, e-post: oslo-st.hallvard@katolsk.no –

eller ring prestenes vakttelefon 400 37 737.