Kręgi rodzinne Domowego Kościoła

Krąg domowego Kościoła tworzy 4-7 małżeństw, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

W DK rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym “laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Każdego miesiąca spotykamy się w kręgu Domowego Kościoła. Jest to ważny czas zarówno dla naszego małżeństwa jak i dla życia naszego kręgu. Przychodzimy na spotkanie z całym ciężarem codzienności: naszymi radościami, troskami, naszą pracą i planami. Przychodzimy jako małżeństwo, przynosząc w sercach nasze dzieci, przyjaciół, nasze relacje, cały wymiar społeczny naszego życia. Przychodzimy, aby spotkać przyjaciół – małżeństwa, które idą z nami tą samą drogą, kapłana, który staje się naszym towarzyszem drogi. Na tych spotkaniach obecny jest także Chrystus, gdy gromadzimy się w Jego imię.

Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny. Składa się z następujących części:

  1. Dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku. Celem tej części spotkania jest zawiązanie i budowanie wspólnoty.
  2. Modlitwa – dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca. To chwila wspólnej refleksji kręgu jako wspólnoty nad słowem Bożym, które ma stać się pomocą do realizowania ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zgodnie z Ewangelią.
  3. Formacja – podtrzymywanie i pogłębianie wiary, realizowane poprzez dwa etapy:
    1. dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego. Dzielenie się realizacją zobowiązań ma na celu dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu duchowym.
    2. omówienie nowego tematu – ma na celu wymianę poglądów na określony i przygotowany wcześniej temat.

Więcej o Domowym Kościele można dowiedzieć się z materiałów na stronie http://www.dk.oaza.pl/

W parafii St. Hallvard są obecnie trzy kręgi Domowego Kościoła. Małżeństwa które chciałyby dołączyć do Domowego Kościoła proszone są o kontakt z księdzem.

Tekst opracowano na podstawie konspektów Centralnej Diakonii Domowego Kościoła