Róża różańcowa

Róża Różańcowa to wspólnota osób które otaczają modlitewną opieką tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Składa się ona z 20 osób. Każda z tych osób zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca z rozważeniem jednej z 20 tajemnic różańcowych w intencjach misyjnej i papieskiej, wyznaczonych na dany miesiąc.

Członkowie Róży Różańcowej spotykają się w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godz. 13.00. Wówczas następuje zmiana tajemnic oraz poznajemy intencje na kolejny miesiąc modlitwy.

Różaniec święty to piękna modlitwa pulsująca miłością, niosąca radość i ukojenie. Poprzez tę modlitwę oddajemy Bogu przez ręce Maryi nasze prośby oraz losy naszych współbraci w wierze. Nie bądźmy obojętni wobec innych. Módlmy się za siebie wzajemnie. Ta modlitwa zmienia losy świata, ale trwanie w niej zmienia także nasze serca. Jeżeli masz odwagę i pięć minut dziennie na tę modlitwę to serdecznie zapraszamy.

Każdy kto chciałby przyłączyć się do Róży Różańcowej proszony jest o kontakt z p. Andrzejem – tel. 92533174.

Kontakt z Różą Różańcową możliwy jest również poprzez: