Menighetens kalender 2019

ÅRSPLAN 2019 FOR ST. HALLVARD MENIGHET

Dato Aktivitet Detaljer Ansvarlig
Måned Dag
Januar 6 Hellig tre kongers fest Hanneke og søndagsskolelærere
11 Julefest MR ved Johan, Darko, Kim, Almaz og Arthur
28 Stenging av Kirken Stenges frem til uke 15. Dette vil få betydning for aktiviteten i menigheten Sognepresten P. Carlo
Februar
Mars 6 Askeonsdag
22-24 8. klasse på Mariaholm Huyen
April 14
18
19
20
21
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. Påskedag
27-28 Katekesehelg på Mariaholm for 3. klasse Foreldrene og ungdomsledere hjelper til her Huyen
Mai 12 St. Hallvardsdag Messe og utvidet Kirkekaffe. Ansvarlig: MR v/Hung, Darko, Johan, Maria, Chi
15 St. Hallvardsdag Økumenisk: Anne Sofie. Konsert: ledergruppen
24-26 Familiehelg Drives på dugnad av foreldrene på Mariaholm Marta, Huyen og MR ved Darko
Juni 1 1. kommunion Kl. 11, kl. 13 og kl. 15. Trenger følgende: ministranter, fotograf, kor. Huyen
10 Konfirmasjon Kl. 10.30 og kl. 13.00 med Biskop Bernt Eidsvig. Trenger ministranter, fotograf, kor. Huyen
23 Corpus Christi Corpus Christi og St. Hans fest “feires” sammen med felles messe kl. 12.00 MR ved Dominik og Hung
23 St. Hans fest MR ved Darko
Juli
August 17 Felles Mariaprosesjon I år er det St. Olav som har hovedansvaret. St. Olav/St. Hallvard ved Dominik og Hung
September 1 Barnas Dag Hanneke og søndagsskolelærere
Frivillighetsfest Staben
Oktober 13 Mariaprosesjon Holdes mellom Høymesse og polsk messe, dvs. kl. 12.00-13.00 MR ved Kim, Dominik og Hung
26 Familietreff 1-6 år Huyen og Marta
November 3 Bibelutdeling til 4-åringer Huyen og prest
15-17 9. klasse på Mariaholm Huyen
30-1. des Adventsovernatting Overnatting i Menighetssalen for 4.-7. katekeseklasse Huyen/Marta/MR ved Chi og Hung
Desember Julekrybbe Dominik og Josephmennene

Andre faste aktiviteter i menigheten:

  • Kontaktklubben
  • Katekese – norsk og polsk
  • SHUL (St. Hallvard Ungdomslag): Fredager, bortsett fra 1. fredag i måneden og ved skolefri. Nhat og An (barne- og ungdomsassistenter) og ungdomsstyret. Huyen overvåker.
  • Søndagsskolen: søndag, bortsett fra 1. søndag i måneden. Hanneke
  • Familiekoret “HaBaKo”: Hver mandag, bortsett fra ved skolefri. Sr. Faustyna
  • St Joseph-mennene: Hver torsdag. Dominik
  • Diverse bønnegrupper (vietnamesisk, internasjonal, polsk)
  • Latvisk dansegruppe: Hver onsdag
  • Kirkekor: Hver onsdag. Xavier