St. Hallvard katolske kirke, Oslo

Adresse: Enerhauggata 4, 0651 Oslo Telefon: 23 30 32 00, Telefax: 23 30 32 01
Bankkonto 3000.22.49134 E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no

Tilbake til menighetens hovedside.


BILDER FRA MARIAPROSESJON LØRDAG 13/8 2011
FRA ST HALLVARD KIRKE TIL ST OLAV KIRKE