Bilder fra Mariaprosesjon lørdag 13/8 2011

FRA ST HALLVARD KIRKE TIL ST OLAV KIRKE