Temadag lørdag 2. april

Å være katolikk i Norge i dag
Temadag 2. april kl 12:00

De siste årene har St. Hallvard menighet i likhet med de andre katolske menigheten i Norge opplevd en formidabel vekst. Dette er veldig gledelig, men det stiller oss også overfor nye utfordringer: Hvordan skal vi ta imot de nye medlemmene fra all verdens land? Og ikke minst: Hva forventer de nyankomne katolikkene seg av Den katolske Kirken i Norge? Vi som har vært del av kirken i Norge over tid, har også svært ofte bakgrunner fra andre land. Hvordan finner vi oss til rette i vår felles og mangfoldige Kirke? Og hva gjøres for at barn som er født i Norge skal føle seg hjemme i Kirken, både de med og uten foreldre med innvandrerbakgrunn?

Vi belyser temaet ‘Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag?’ gjennom innledninger og felles samtale. Tid til samtale i grupper, spørsmål og diskusjon prioriteres, da vi er særlig interessert i dine erfaringer og refleksjoner! Vi vil ha noen innledninger der vi hører erfaringer og refleksjoner fra personer med ulik bakgrunn og ulik migrasjonserfaring om møte med Kirken i Norge, dens rolle for dem, og deres tanker om veien videre for en Kirke som stadig tar imot nye katolikker som følge av at de kommer til landet.

Dagen arrangeres av menighetens jubileumskomité. Marta Bivand Erdal (medlem av St. Hallvard og søndagsskolelærer, migrasjonsforsker ved institutt for fredsforskning PRIO), vil bidra med et åpningsinnlegg med ulike tilnærminger til dagens tema og noen perspektiver på veksten i den katolske kirke i Norge, spesielt de siste ti årene.