Førstekommunion lørdag 7. mai

Lørdag 7. mai mottok 45 barn Den første hellige kommunion i St. Hallvard kirke. Vi gratulerer!