Artikkel om St Hallvard kirke i Aftenposten

Til dagens 50-årsjubileum for St Hallvard trykket Aftenposten i forgårs en artikkel om vår kirke, skrevet av professor Thomas Thiis-Evensen.

aftenp_130516_sthallvard