MENIGHETSRÅDSVALG I ST. HALLVARD

SØNDAGENE 29. MAI OG 5. JUNI VELGES DET NYTT MENIGHETSRÅD I ST. HALLVARD MENIGHET. FOR Å KUNNE DELTA I VALGET MÅ DU VÆRE KATOLIKK, OG VÆRE BOSATT I MENIGHETEN.

KANDIDATENE ER:

MARY MARGARET ANTHONYPILLAI
JOHAN FOSSE
ADAM LASZCZYNSKI,
HUNG N NGUYEN,
DARKO WAKOUNIG
BERNT GULDBRANDSEN
ALMASZ AREFE
HELGE GRIMNES
MARY GLORIA JAMES

MER INFORMASJON FØLGER.