Informasjon om menighetsrådsvalget 2016

Snart er det Menighetsrådsvalg i alle norske menigheter – også i St. Hallvard. Vi oppfordrer alle til å gi sin stemme! Stemmesedler vil bli lagt ut i kirken senere.

Valg til St. Hallvard menighetsråd gjennomføres i mai/ juni, med siste frist søndag 5. juni 2016.
Valgurnene blir satt opp i St. Hallvard og Holmlia søndagene 29. mai og 5. juni og på Nesodden 5. juni, samt til kveldsmessene 29.5. og 4.6. Valgurnen blir også satt opp hos Elisabethsøstrene på Nordstrand. Alle som er konfirmert og står i sognekartoteket har stemmerett.

Det skal velges nytt menighetsråd for en toårsperiode fra 1. juli 2016 til 30. juni 2018. Fra det nåværende menighetsrådet stiller MARY MARGARET ANTHONYPILLAI , JOHAN FOSSE, ADAM LASZCZYNSKI, HUNG N. NGUYEN og DARKO WAKOUNIG til gjenvalg.
Det skal velges 7 medlemmer. Derfor skal det stemmes på inntil 7 personer på vedlagte stemmeseddel. De 7 kandidatene som får flest stemmer blir medlemmer i menighetsrådet, de to (3) neste blir varamedlemmer. Deretter vil sognepresten utnevne 2 medlemmer slik at rådet får bredest mulig sammensetning.

Legg den utfylte stemmeseddelen i en konvolutt. Legg konvolutten i en ny konvolutt som du skriver navnet ditt, fødselsdato og adressen din på slik at det kan kontrolleres at du er stemmeberettiget i menigheten.

Konvolutten med stemmeseddel legges i valgurnen på de angitte søndager, eller den kan legges i en ny konvolutt adressert til valgkomiteen i St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo. Må være poststemplet senest 7. juni.

Vennlig hilsen valgkomitéen Pernille Tresvig og Aasmund Vik

Kontakt: ptresvig@gmail.com – aasmundrobert@gmail.com