P. Oddvar Moi går til nye oppgaver

Fredag 27. mai meddelte biskop Eidsvig at p. Oddvar Moi utnevnes til sykehusprest for Oslo og til sekretær for Norsk katolsk bisperåds liturgiske kommisjon med virkning fra 1. juni.

P. Oddvar kommer likevel å bistå St. Hallvard menighet fram til ca 1/9.

Søndag 12. juni vil menigheten under kirkekaffen takke han for hans innsats i menigheten.

Vi ønsker p. Oddvar til lykke med nye og viktige oppgaver, og takker han for hans betydelige innsats i menigheten siden 2009.