HER KAN DU SJEKKE OM DU ER REGISTRERT I DEN NORSKE (lutherske) KIRKE

Kanskje er du av dem som har mottatt brev fra Kirken om at du er dobbeltregistrert, altså registrert katolikk, men også registrert i et annet trossamfunn. Nedenfor deler vi en lenke for å sjekke ditt medlemsskap opp mot Den norske (lutherske) kirke.
Trykk på lenken