Donald Turbitt i St. Hallvard menighet

Vi inviterer til et åpent møte med Donald Turbitt den 8. september kl. 18.00.

Donald Turbitt er en engasjert katolikk med irsk avstamning, leder av Menn av St. Joseph – bevegelse som forener katolske menn. Han ledet oppdrag og konferanser i hele New England, Øst-Europa (Polen og Ukraina), i Afrika, senest i Vietnam og Sibir. Hans tjeneste er først og fremst rettet til menn.