Månedlig Arkiv: september 2016

MENIGHETRÅDET 2016-2018 HAR KONSTITUERT SEG

Tirsdag 13. september avholdt menighetsrådet i St. Hallvard overgangsmøte med konstituering av nytt menighetsråd 2016-2018.

Vi takker MR14-16 for helhjertet innsats og ønsker vårt nye menighetsråd velkommen til en fruktbar arbeidsperiode i de kommende to år.

MR16-18 er sammensatt på følgende måte med sogneprest p. Carlo B. Le Hong Phuc som formann:

 • Leder Darko Wakounig
 • Nestleder Hung Ngoc Nguyen
 • PRO-representant Hung Ngoc Nguyen med Darko Wakounig som hans  varamann.

Øvrige rådsmedlemmer:

 • Johan Fosse,
 • Helge Grimnes,
 • Bernt Gulbrandsen,
 • Elzbieta Hembel,
 • Adam Laszczynski,

Vararepresentanter med møterett:

 • Mary Margaret Anthonypillai
 • Amaz Arefe Frezghi,
 • Mary Gloria Basil

ÅPEN DAG HOS LEGFRANSISKANERNE

I kjærlighet til våre fransiskanske røtter, anbefaler vi på det varmeste Åpen dag hos Legfransiskanerne: “Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer for 32. gang til Åpen Dag/Kveld der alle er velkomne til å høre foredrag om av et tema som handler om Frans av Assisi eller som på annen måte er inspirert av fransiskansk spiritualitet.

Årets arrangement finner sted i St. Hallvard kirke tirsdag 18. oktober kl 19.00.  For dem som ønsker det, er det messe kl 18.00.  Temaet er pavens encyklika “Laudato Si'” om klimaendringer.  Som foredragsholder har vi fått dominikanersøster Katarina Pajchel O.P.