ÅPEN DAG HOS LEGFRANSISKANERNE

I kjærlighet til våre fransiskanske røtter, anbefaler vi på det varmeste Åpen dag hos Legfransiskanerne: “Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer for 32. gang til Åpen Dag/Kveld der alle er velkomne til å høre foredrag om av et tema som handler om Frans av Assisi eller som på annen måte er inspirert av fransiskansk spiritualitet.

Årets arrangement finner sted i St. Hallvard kirke tirsdag 18. oktober kl 19.00.  For dem som ønsker det, er det messe kl 18.00.  Temaet er pavens encyklika “Laudato Si'” om klimaendringer.  Som foredragsholder har vi fått dominikanersøster Katarina Pajchel O.P.