MENIGHETRÅDET 2016-2018 HAR KONSTITUERT SEG

Tirsdag 13. september avholdt menighetsrådet i St. Hallvard overgangsmøte med konstituering av nytt menighetsråd 2016-2018.

Vi takker MR14-16 for helhjertet innsats og ønsker vårt nye menighetsråd velkommen til en fruktbar arbeidsperiode i de kommende to år.

MR16-18 er sammensatt på følgende måte med sogneprest p. Carlo B. Le Hong Phuc som formann:

 • Leder Darko Wakounig
 • Nestleder Hung Ngoc Nguyen
 • PRO-representant Hung Ngoc Nguyen med Darko Wakounig som hans  varamann.

Øvrige rådsmedlemmer:

 • Johan Fosse,
 • Helge Grimnes,
 • Bernt Gulbrandsen,
 • Elzbieta Hembel,
 • Adam Laszczynski,

Vararepresentanter med møterett:

 • Mary Margaret Anthonypillai
 • Amaz Arefe Frezghi,
 • Mary Gloria Basil