Månedlig Arkiv: november 2016

JUBILEUMSBOKEN LANSERES 11. DESEMBER

I forbindelse med jubileumsfeiringen i 2015 og 2016 er det  planlagt bokutgivelse. Om kort tid foreligger boken klar for salg. Boklansering blir 11. desember i menigehtsalen etter den norske høymessen kl 11:00. I tillegg til presentasjon og salg av boken, vil bokens redaktør Knut W. Ruyter holde billedforedraget: «Østkantens lunkne katolikker». Foredragets tittel baserer seg på et utsagn fra biskop Fallize.

Boken selges under lanseringen. Pris kr 299.

Boken kan forhåndsbestilles fra menighetskontoret ved å sende kr 299 til giro 3000 22 49134. Husk å oppgi navn. Hvis man ønsker boken tilsendt pr. post, betaler man i tillegg kr 59 for porto, totalt kr  358, til samme kontonummer. Husk å merke med tydelig navn og adresse hvor boken skal sendes.

GRUNNKURS I TROEN

Troskurset i St. Hallvard startet opp på nytt i høst. Kurset er beregnet på dem som ønsker å få større kunnskap om sin tro, men er også et grunnkurs for dem som måtte ha tanker om på ett eller annet tidspunkt å bli tatt opp i Kirken.

Gruppen møtes onsdager kl 18:30 hver annen uke til leksjon. Kurset vil fortsette i vårsemesteret på følgende datoer: Oppstart på nyåret onsdag 18. januar. Deretter følger kursdagene 1. og 15. februar, 1., 15. og 29. mars, 5. og 19. april samt 3. og 31. mai.

31. mai blir semesterets siste kursdag.

EKTESKAPSFORBEREDENDE KURS

Vårens ekteskapsforberedende kurs starter opp torsdag 19. januar 2017 kl 18:45 i St. Hallvard menighets lille sal. For ytterligere informasjon se Ekteskapskurs under KURS her på nettsiden.

DATOENE FOR KURSENE Våren 2017:
19. januar, 26. januar, 2. februar, 9. februar og 16. februar  2017

FAMILIETREFF I ST. HALLVARD

Tradisjonen tro ble den årlige familiedagen avholdt 29. november med  p. Carlo, St. Elisabeth-søstrene og glade barn med deres familier. Vi har tillatt oss å sakse en av mødrenes kommentar fra Facebook. Marta Bivand Erdal skriver:

«Du vet du er i St Hallvard når Elisabethsøstrenes postulanter leder an chicken dance på Familietreff 🙂 De har bodd i Norge 4 måneder, men det er intet hinder for dans med store og små 😉 Flott kirkevandring med p.Carlo, og endelig får man lov å se hva som er under alteret… Fin jord-høst-klode ble det også, med mange små kreative, ivrige bidragsytere. Så takknemlig for å få være del av dette fellesskapet på tvers av språk og bakgrunner, som ikke minst kommer til sin fulle rett når middagen er basert på det enhver tar med »?