GRUNNKURS I TROEN

Troskurset i St. Hallvard startet opp på nytt i høst. Kurset er beregnet på dem som ønsker å få større kunnskap om sin tro, men er også et grunnkurs for dem som måtte ha tanker om på ett eller annet tidspunkt å bli tatt opp i Kirken.

Gruppen møtes onsdager kl 18:30 hver annen uke til leksjon. Kurset vil fortsette i vårsemesteret på følgende datoer: Oppstart på nyåret onsdag 18. januar. Deretter følger kursdagene 1. og 15. februar, 1., 15. og 29. mars, 5. og 19. april samt 3. og 31. mai.

31. mai blir semesterets siste kursdag.