JUBILEUMSBOKEN LANSERES 11. DESEMBER

I forbindelse med jubileumsfeiringen i 2015 og 2016 er det  planlagt bokutgivelse. Om kort tid foreligger boken klar for salg. Boklansering blir 11. desember i menigehtsalen etter den norske høymessen kl 11:00. I tillegg til presentasjon og salg av boken, vil bokens redaktør Knut W. Ruyter holde billedforedraget: «Østkantens lunkne katolikker». Foredragets tittel baserer seg på et utsagn fra biskop Fallize.

Boken selges under lanseringen. Pris kr 299.

Boken kan forhåndsbestilles fra menighetskontoret ved å sende kr 299 til giro 3000 22 49134. Husk å oppgi navn. Hvis man ønsker boken tilsendt pr. post, betaler man i tillegg kr 59 for porto, totalt kr  358, til samme kontonummer. Husk å merke med tydelig navn og adresse hvor boken skal sendes.