BOKLANSERING I ST. HALLVARD

Søndag 11. desember var en stor dag i St. Hallvard menighets liv. Da fant vårt aller siste jubileumsarrangement sted.Vi fikk presentert vår jubileumsbok “Der himmelen stiger ned” redigert av Knut Ruyter og med flere medforfattere som for anledningen var bredt representert under lanseringen. Det ble en flott opplevelse for oss som var til stede. Boken er så absolutt blitt kronen på jubileumsfeiringen.

Ved siden av å være en flott bok, både hva innhold og utseende angår, er den en viktig dokumentasjon av menighetens liv og levnet, samt om  kirkebygget og om byggets kunst og klokker.

Sammen med Hans Bruces bok “Fra Urtegaten til Enerhaugen”, som kom til 100-årsjubileet, gis det et bredt og godt bilde av menighetens levde liv og av menighetens hjem, den prisbelønte kirken på Enerhaugen.

Boken kan kjøpes fra menighetskontoret, i menighetens bokskap på søndager og i St. Olav bokhandel. man kan også sende 358 kr til menighetens konto 3000 22 49134 og få boken tilsendt. Husk tydelig navn og adresse.