ÅPNINGSTID FOR MENIGHETSKONTORET MELLOM 24. DESEMBER OG 2. JANUAR.

Kontoret er stengt mandag 2. juledag.
Fra tirsdag 27. – fredag 30. desember vil bare telefon og e-post være betjent. Vær oppmerksom på at Oslo katolske bispedømme vil ha vedlikehold på datarelaterte tjenester 28. desember. Da kan det bli vanskelig å nå oss.

Fra og med 2. januar er kontoret betjent som vanlig mellom kl 09:00 og kl 15:00.

Prester og stab ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!