KALLSMESSE TORSDAG 2. MARS

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Torsdag 2. mars ber Oslo katolske bispedømme imidlertid for kall til legordenene. I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Etter messen inviterer legdominikanere, legfransiskanere, legpicpus og legmarister til «kirkekaffe» og en kort presentasjon av de ulike legordenene.

VELKOMMEN!