VELLYKKET TEMADAG I ST. HALLVARD

HVORDAN VÆR MENIGHET I ST. HALLVARD MENIGHET?

KLIKK PÅ LENKEN OG LES MARTA BIVAND ERDAL REFLEKSJONER RUNDT TEMAET.

MARTA ER AKTIV I MENIGHETEN PÅ MANGE HOLD OG EN AV PÅDRIVERNE I DETTE VIKTIGE ARBEIDET MED Å BYGGE EN FELLES MENIGHETSPLATTFORM FOR EN MENIGHET BESTÅENDE AV MANGE ULIKE SPRÅK OG KULTURELLE UTTRYKK. DET ER  MENIGHETSRÅDET I ST. HALLVARD SOM FOR ANDRE GANG STÅR BAK DETTE VIKTIGE BROBYGGERARBEIDET.  VI ER ALLE ILDSJELER STOR TAKK SKYLDIG OG ØNSKER DEM LYKKE TIL VIDERE MED DETTE ARBEIDET, OG HÅPER AT ENDA FLERE VIL BIDRA NESTE GANG!