PÅSKE+PASJON

OGSÅ I ÅR ER ST. HALLVARD KIRKE EN DEL AV OPPLEVELSESDAGENE 2.APRIL 4. JUNI. 19. APRIL ER VÅR KIRKE I FOKUS.    SE MER HER: www.paskeogpasjon.no