ST. HALLVARDSDAGEN 2017

I ÅR BLIR HELLIGE HALLVARD FEIRET I HØYMESSEN KL. 11:00 14. MAI. DEN TRADISJONELLE ST. HALLVARD-KONSERTEN FINNER STED MANDAG 15. MAI KL. 19:00 I MENIGHETSALEN. SE PLAKAT NEDENFOR. SETT AV DAGEN OG KOM!