ST. HALLVARDS DAG I GAMLE OSLO

ST. HALLVARDS DAG STÅR FOR DØREN. I DEN ANLEDNING ANBEFALER VI PROGRAMMET I GAMLE OSLO, MEN MINNER SPESIELT OM ST. HALLVARD-KONSERTEN KL. 19:00 I ST. HALLVARDS MENIGHETSAL.