ST. HANS-FEIRING I ST. HALLVARD 23. JUNI

ST. HANS-FEIRING ER I FERD  MED Å ETABLERE SEG SOM EN GOD TRADISJON I VÅR MENIGHET PÅ ENERHAUGEN. STORE OG SMÅ FRA ULIKE GRUPPER I MENIGHETEN SAMLES FOR Å GI TIL BESTE FRA SINE ULIKE TRADISJONER. UNGE OG GAMLE, DU SOM KOMMER ALENE ELLER FAMILIER MED BARN – VELKOMMEN TIL DERE ALLE FOR Å FEIRE DAGEN FOR JOHANNES DØPEREN