SOMMER I ST. HALLVARD

ENDREDE ÅPNINGSTIDER FOR MENIGHETSKONTORET I SOMMERUKENE. GODE SOMMERØNSKER TIL DERE ALLE FRA PRESTER OG STAB