NORSK MESSE FREDAG 18. OG LØRDAG 19. AUGUST KL 18:00 UTGÅR

GRUNNET FIRINGEN AV JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN HVOR MENIGHETEN DELTAR FRDAG 18. KL 18:00 I MESSE I ST. JOHANNES OG LØRDAG 19. HVOR PROSESJONEN STARTER I ST. HALLVARD KL 16:00 OG ENDER OPP I ST. OLAV DOMKIRKE  MED PONTIFIKAL MESSE KL 18:00, GÅR  MESSENE  PÅ NORSK KOMMENDE FREDAG OG LØRDAG KL 18:00 UT.