ÅPEN DAG HOS LEGFRANSISKANERNE 3. OKTOBER kl 18:45 i samarbeid med St. Olav forlag

Tirsdag 3. oktober holder Legfransiskanerne åpent møte i St. Hallvard etter messen kl 18:00. Møtet arrangeres i samarbeid med St. Olav forlag i anledning nyutgivelsen av Frans’ skrifter.

Det blir presentasjon ved p. Hallvard Hole OFM og Legfransiskanernes leder i Oslo, Stein-Morten Omre.

Alle er velkommen!