MESSETIDER ALLEHELGENS- OG ALLESJELERSDAG

Allehelgensdag, onsdag 1. november: kl 18:00 norsk, kl 19:30 polsk.
Allesjelersdag, torsdag 2. november: kl 18:00 norsk, kl 18:45 på engelsk, kl 19:30 på polsk.