ADVENTSRETRETT MED SR. ANNE-LISE STRØM SØNDAG 17. DESEMBER KL. 19:30