HABAKO – MENIGHETENS BARNEKOR HOLDE JULEKONSERT I ST. ELISABETHJEMMET 22. DESEMBER KL 18:00. GÅ OG HØR DET FLOTTE BARNEKORET VÅRT!