MENIGHETENS JULEFEST 12. JANUAR – HUSK Å MELDE DEG PÅ !