RETRETT MED SR. ANNE-LISE STRØM OP: PÅSKENS MYSTERIUM – JESU LIDELSESES VEI MOT OPPSTANDELSEN FOR OSS OG MED OSS

Retrett med sr. Anne-Lise Strøm OP  Palmesøndag, 25. mars kl. 18:00 i menighetsalen i St. Hallvard .

«Påskens mysterium –   Jesu lidelsesvei mot oppstandelse for oss og med oss!»

Sett av en ettermiddag til stillhet og refleksjon ved inngangen til den store høytiden.

Vel møtt!

Arrangøren, Liturgiutvalget, lover litt å bite i!