SOMMERTID BEGYNNER PALMESØNDAG

DU VIL VEL IKKE KOMME FOR SENT TIL PALMESØNDAGSMESSEN?

HUSK Å STILLE KLOKKEN ÉN TIME FRAM SENEST SØNDAG MORGEN, 25. MARS. SOMMERTID BEGYNNER!