OM PÅSKE

Fra en trofast bidragsyter til Søndagsbladet og Hallvardsvaka, Frode Grenmar, har vi mottatt en tekst av Meliton av Sardes. Den er skrevet mindre enn 150 år etter Jesu død. Vi deler med dere:

Fra Om påsken 

Jeg – sier Kristus –
jeg er den som ødela døden,
triumferte over fienden, 
trådte dødsriket under fot, 
bandt den sterke 
og førte menneskene med meg til Himmelens høyder. 
Jeg gjorde det, sier Kristus. 
Så kom da hit, alle dere menneskeslekter 
som er besmittet av synden, 
og få forlatelse for syndene. 
For jeg er deres tilgivelse, 
jeg er det frelsende påskelam,  
jeg er lammet som ble slaktet for dere, 
jeg er deres løsepenge, 
jeg er deres liv, 
jeg er deres lys, 
jeg er deres frelse, 
jeg er deres oppstandelse, 
jeg er deres konge. 
Jeg vil reise dere opp med min høyre hånd, 
jeg vil føre dere opp til himmelens høyder 
og der vise dere Faderen som er fra evighet. 

Skrevet av den hellige Meliton av Sardes, som var biskop i Sardes i Lydia (i det nåværende Tyrkia).
Han døde ca. år 180. 

Han ble regnet som en av sin tids store apologeter, og Om påsken kalles, på grunn av sitt tidlige opphav, ofte den eldste kristne påskepreken. Vi minnes ham den 1. april. 

Teksten er oversatt av professor Oskar Skarsaune.