PÅSKENATT I ST. HALLVARD

Dette er natten og timen

som løser alle her nede som tror på Kristus,

fra verdens laster og syndens mørke,

gir dem din nåde tilbake

og skjenker dem del i din hellighet.

Dette er den natt

da Kristus brøt dødens lenker

og seirende stod opp fra de døde.

For uten gjenløsningens nåde

gavnet vår fødsel oss intet.

Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!

Fra påskelovsangen – Exsultet,som synges under under påskenattens liturgi.