Nytt Menighetsråd i St. Hallvard

Menighetsrådet i St. Hallvard for perioden 2018-2020 konstituerte seg 11. september.
Menighetsrådsmedlemmer:
Arthur Haakonsen (leder), Hung Nguyen (nestleder), Stian Erdal, Johan Fosse, Phan Thi Kim Chi, Angelina Stanko, Darko Wakounig (utnevnt), Dominik Wojtyczka
Varamedlemmer:
Almaz Arefe, Yosief Hawaria Belay, Maria Claris Rajakumar

Vi ber for dere og ønsker alt godt!